RoháčekJózua8,16

Józua 8:16

Vtedy bol krikom po­volaný všetok ľud, ktorý bol v mes­te, aby ich honili, a honili Jozuu a boli od­tr­hnutí od mes­ta.


Verš v kontexte

15 A Jozua a všetok Iz­rael sa staväli, jako keby boli porazení pred nimi a utekali ces­tou púšte. 16 Vtedy bol krikom po­volaný všetok ľud, ktorý bol v mes­te, aby ich honili, a honili Jozuu a boli od­tr­hnutí od mes­ta. 17 A nezos­talo ani muža v mes­te Haj ani v Bét-ele, ktorý by nebol vy­šiel za Iz­raelom, a zanechali mes­to ot­vorené a honili Iz­raela.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy bol krikom po­volaný všetok ľud, ktorý bol v mes­te, aby ich honili, a honili Jozuu a boli od­tr­hnutí od mes­ta.

Evanjelický

16 Všetok ľud, ktorý bol v mes­te, bol zvolaný, aby ich prena­sledovali; i prena­sledovali Józuu a boli od­rezaní od mes­ta.

Ekumenický

16 Ajania vy­zvali všet­kých, ktorí zo­stali v meste, aby ich prena­sledovali. Tak prena­sledovali Jozuu a stratili spojenie s mestom.

Bible21

16 Vše­chen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledova­li. Hna­li se za Jo­zuem, a tak se ne­cha­li od­lá­kat od měs­ta.