RoháčekJózua8,1

Józua 8:1

A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Neboj sa ani sa ne­strachuj! Poj­mi so sebou všetok ľud, súci do boja, a vstaň a iď hore do Haja. Hľaďže, dal som do tvojej ruky kráľa mes­ta Haj i jeho ľud, jeho mes­to i jeho zem.


Verš v kontexte

1 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Neboj sa ani sa ne­strachuj! Poj­mi so sebou všetok ľud, súci do boja, a vstaň a iď hore do Haja. Hľaďže, dal som do tvojej ruky kráľa mes­ta Haj i jeho ľud, jeho mes­to i jeho zem. 2 A učiníš mes­tu Haj i jeho kráľovi, jako si učinil Jerichu i jeho kráľovi, len že jeho korisť i jeho dobytok ulúpite pre seba. Po­stav si ú­klad mes­tu od jeho tyla. 3 Vtedy vstal Jozua, všetok ľud, súci do boja, aby išli hore do Haja. A Jozua vy­bral trid­sať tisíc mužov, sil­ných hr­dinov, a po­slal ich vop­red vnoci.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Neboj sa ani sa ne­strachuj! Poj­mi so sebou všetok ľud, súci do boja, a vstaň a iď hore do Haja. Hľaďže, dal som do tvojej ruky kráľa mes­ta Haj i jeho ľud, jeho mes­to i jeho zem.

Evanjelický

1 Hos­podin po­vedal Józu­ovi: Neboj sa a ne­strachuj! Vez­mi so sebou všetok bojový ľud, vstaň a vy­stúp do Aja. Aj­hľa, dávam ti do rúk aj­ského kráľa i s jeho ľudom, mes­tom a krajinou.

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Neboj sa, ani sa ne­strachuj! Vez­mi so sebou všet­kých bojov­níkov, vstaň a vy­stúp do Aja. Po­zri, dávam ti do rúk aj­ského kráľa, jeho ľud, mes­to i krajinu.

Bible21

1 Po­té Hos­po­din ře­kl Jo­zuovi: „Ne­boj se a ne­stra­chuj. Vez­mi s se­bou vše­chen bo­je­s­chopný lid a vy­táhni pro­ti Aji. Po­hleď, dal jsem ti do ru­kou aj­ského krále a jeho lid i s je­jich měs­tem a územím.

RoháčekJózua8,1