RoháčekJózua6,24

Józua 6:24

A mes­to spálili ohňom i všet­ko, čo bolo v ňom. Iba strieb­ro a zlato a nádoby, medené a želez­né, dali do pokladu domu Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

23 Vtedy vošli mláden­ci špehúni a vy­vied­li Rachab i jej otca i jej mat­ku i jej bratov i všet­ko, čo mala, i celú jej rodinu vy­vied­li a nechali ich von­ku za táborom Iz­raelovým. 24 A mes­to spálili ohňom i všet­ko, čo bolo v ňom. Iba strieb­ro a zlato a nádoby, medené a želez­né, dali do pokladu domu Hos­podinov­ho. 25 A smil­nicu Rachab, dom jej otca i všet­ko, čo mala, za­choval Jozua pri živote. A býva v strede Iz­raelovom až do tohoto dňa, pre­tože ukryla po­slov, ktorých bol po­slal Jozua, aby prešpehovali Jericho.

späť na Józua, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 A mes­to spálili ohňom i všet­ko, čo bolo v ňom. Iba strieb­ro a zlato a nádoby, medené a želez­né, dali do pokladu domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

24 Mes­to i všet­ko, čo bolo v ňom, spálili ohňom; len strieb­ro a zlato, bron­zové a želez­né náčinie vložili do po­kladu v dome Hos­podinovom.

Ekumenický

24 Mes­to so všet­kým, čo bolo v ňom, vy­pálili. Len strieb­ro, zlato, bron­zové a želez­né pred­mety vložili do po­kladu v Hospodinovom dome.

Bible21

24 To město pak vy­pá­li­li i se vším, co bylo v něm. Pou­ze stříbro, zla­to a bronzové i že­lez­né předmě­ty dali do pokla­du Hos­po­di­nova do­mu.