RoháčekJózua6,23

Józua 6:23

Vtedy vošli mláden­ci špehúni a vy­vied­li Rachab i jej otca i jej mat­ku i jej bratov i všet­ko, čo mala, i celú jej rodinu vy­vied­li a nechali ich von­ku za táborom Iz­raelovým.


Verš v kontexte

22 A dvom mužom, ktorí boli prešpehovať zem, po­vedal Jozua: Voj­dite do domu ženy, tej smil­nice, a vy­veďte od­tiaľ ženu i všet­ko, čo má, tak ako ste jej pri­sahali. 23 Vtedy vošli mláden­ci špehúni a vy­vied­li Rachab i jej otca i jej mat­ku i jej bratov i všet­ko, čo mala, i celú jej rodinu vy­vied­li a nechali ich von­ku za táborom Iz­raelovým. 24 A mes­to spálili ohňom i všet­ko, čo bolo v ňom. Iba strieb­ro a zlato a nádoby, medené a želez­né, dali do pokladu domu Hos­podinov­ho.

späť na Józua, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 Vtedy vošli mláden­ci špehúni a vy­vied­li Rachab i jej otca i jej mat­ku i jej bratov i všet­ko, čo mala, i celú jej rodinu vy­vied­li a nechali ich von­ku za táborom Iz­raelovým.

Evanjelický

23 Mláden­ci, vy­zvedači, vošli a vy­vied­li Rachabu, jej otca a mat­ku, bratov a všet­ko, čo mala, i celú jej rodinu vy­vied­li a ubytovali za iz­rael­ským táborom.

Ekumenický

23 Vy­zvedači teda vošli a vy­vied­li Ráchab, jej ot­ca, mat­ku, bratov a všet­ko, čo mala, i celú jej rodinu a ubytovali ich za iz­rael­ským táborom.

Bible21

23 A tak ti mladí vy­zvědači šli a vy­ve­dli Ra­chab, jejího otce i matku, její sou­ro­zen­ce i všech­ny, kdo k ní patři­li; vy­ve­dli ce­lé její příbu­zen­stvo a po­s­kyt­li jim útočiště za iz­rael­ským tá­bo­rem.