RoháčekJózua6,20

Józua 6:20

Vtedy kričal ľud a trúbili na trúby. A stalo sa, keď počul ľud zvuk trúby, že skríkol ľud veľkým krikom, a múr padol na svojom mies­te, a ľud išiel hore do mes­ta, každý pros­to pred seba, a zau­jali mes­to.


Verš v kontexte

19 Ale všetko strieb­ro a zlato, jako i nádoby medené a želez­né, je svätým Hos­podinovi; poj­de do po­kladu Hos­podinov­ho. 20 Vtedy kričal ľud a trúbili na trúby. A stalo sa, keď počul ľud zvuk trúby, že skríkol ľud veľkým krikom, a múr padol na svojom mies­te, a ľud išiel hore do mes­ta, každý pros­to pred seba, a zau­jali mes­to. 21 A po­bili všet­ko, za­riek­nuté na ú­pl­nú záhubu, všetko, čo bolo v mes­te, od muža až do ženy, od mladého až do starého, ba až do vola, dobytčaťa a os­la, os­trím meča.

späť na Józua, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy kričal ľud a trúbili na trúby. A stalo sa, keď počul ľud zvuk trúby, že skríkol ľud veľkým krikom, a múr padol na svojom mies­te, a ľud išiel hore do mes­ta, každý pros­to pred seba, a zau­jali mes­to.

Evanjelický

20 Ľud skríkol, a vtedy za­trúbili na trúbach. Keď ľud počul zvuk trúb a spus­til moc­ný bojový po­krik, zrútili sa hrad­by a ľud vy­stúpil hore, každý rov­no vpred. Tak­to dobyli mes­to.

Ekumenický

20 Ľud skríkol a vtedy za­zneli aj trúby. Keď ľud počul zvuk trúb, spus­til mohut­ný bojový po­krik a hrad­by sa zrútili. Ľud vstúpil do mes­ta, každý rov­no vpred. Tak­to zau­jali mes­to.

Bible21

20 Za­zněly trou­by a lid za­čal křičet. Jakmi­le lid us­lyšel trou­bení a vy­razi­li mo­hutný pokřik, hrad­by se zhrou­ti­ly a lid vni­kl do měs­ta, každý tam, kde byl. Tak město do­by­li.