RoháčekJózua6,1

Józua 6:1

A Jericho, aj ináče za­vrené, bolo ešte lepšie za­vrené pred syn­mi Iz­raelovými; nebolo ni­koho, kto by bol vy­šiel alebo vošiel.


Verš v kontexte

1 A Jericho, aj ináče za­vrené, bolo ešte lepšie za­vrené pred syn­mi Iz­raelovými; nebolo ni­koho, kto by bol vy­šiel alebo vošiel. 2 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Po­zri, dal som do tvojej ruky Jericho i jeho kráľa i jeho silných bojov­níkov. 3 Ob­kľúčite mes­to, všet­ci mužovia boja, obísť ho do­okola raz. Tak učiníš po šesť dní.

späť na Józua, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A Jericho, aj ináče za­vrené, bolo ešte lepšie za­vrené pred syn­mi Iz­raelovými; nebolo ni­koho, kto by bol vy­šiel alebo vošiel.

Evanjelický

1 Jericho bolo dô­klad­ne uzav­reté pred Iz­rael­cami. Ni­kto ne­vychádzal a ni­kto ne­vchádzal.

Ekumenický

1 Jericho sa pred Iz­raelit­mi dô­klad­ne uzav­relo. Ni­kto ne­vychádzal ani ne­vchádzal.

Bible21

1 Je­ri­cho bylo kvů­li synům Iz­rae­le úplně uzavřeno. Nikdo ne­vy­cházel ani ne­vcházel.

RoháčekJózua6,1