RoháčekJózua4,2

Józua 4:2

Vez­mite si z ľudu dvanás­tich mužov: po jed­nom mužovi z každého pokolenia,


Verš v kontexte

1 A stalo sa, keď už bol prešiel celý národ cez Jor­dán, že riekol Hos­podin Jozu­ovi po­vediac: 2 Vez­mite si z ľudu dvanás­tich mužov: po jed­nom mužovi z každého pokolenia, 3 pri­kážte im a recte: Vez­mite si od­tiaľto, z pro­stred­ku Jor­dána, s mies­ta, na ktorom stoja nepohnute nohy kňazov, dvanásť kameňov a vy­nesiete ich so sebou a složíte ich na nocľažišti, na ktorom budete nocovať tej­to noci.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Vez­mite si z ľudu dvanás­tich mužov: po jed­nom mužovi z každého pokolenia,

Evanjelický

2 Vy­ber­te si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jed­nom,

Ekumenický

2 Vy­ber­te si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jed­nom,

Bible21

2 „Vyber­te si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene,

RoháčekJózua4,2