RoháčekJózua3,7

Józua 3:7

A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Tohoto dňa ťa začnem zveličovať v očiach celého Iz­raela, aby vedeli, že jako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou.


Verš v kontexte

6 A Jozua po­vedal kňazom: Vez­mite truh­lu sm­luvy a iďte pred ľudom. A tak vzali truh­lu sm­luvy a išli pred ľudom. 7 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Tohoto dňa ťa začnem zveličovať v očiach celého Iz­raela, aby vedeli, že jako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou. 8 A ty pri­kážeš kňazom, ktorí ne­sú truh­lu sm­luvy, a po­vieš im: Keď prij­dete až na po­kraj vody Jor­dána, za­stavíte sa a budete stáť v Jor­dáne.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Tohoto dňa ťa začnem zveličovať v očiach celého Iz­raela, aby vedeli, že jako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou.

Evanjelický

7 Nato riekol Hos­podin Józu­ovi: Dnes ťa začnem vy­vyšovať v očiach celého Iz­raela, aby po­znal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.

Ekumenický

7 Nato po­vedal Hos­podin Jozu­ovi: Dnes ťa začnem vy­vyšovať pred celým Iz­raelom, aby po­znal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.

Bible21

7 Hos­po­din teh­dy ře­kl Jo­zuovi: „Dnešního dne ti za­čnu v očích ce­lého Iz­rae­le do­dávat na vážnosti, aby vědě­li, že jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou.

RoháčekJózua3,7