RoháčekJózua23,5

Józua 23:5

A Hos­podin, váš Bôh, on sám ich vy­pudí zp­red vás a vy­ženie ich zp­red vašej tvári, a zauj­mete ich zem do dedičs­tva, tak ako vám hovoril Hos­podin, váš Bôh.


Verš v kontexte

4 Hľaďte, roz­delil som vám losom tie po­zos­talé národy do dedičs­tva, vašim po­koleniam, od Jor­dána i všet­ky národy, ktoré som vy­plienil, až po Veľké more, na západe sln­ka. 5 A Hos­podin, váš Bôh, on sám ich vy­pudí zp­red vás a vy­ženie ich zp­red vašej tvári, a zauj­mete ich zem do dedičs­tva, tak ako vám hovoril Hos­podin, váš Bôh. 6 Pre­to buďte v tom veľmi sil­ní, aby ste os­tríhali a činili všet­ko, čo je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, tak, aby ste sa ne­uh­li od neho ani na­pravo ani naľavo,

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

5 A Hos­podin, váš Bôh, on sám ich vy­pudí zp­red vás a vy­ženie ich zp­red vašej tvári, a zauj­mete ich zem do dedičs­tva, tak ako vám hovoril Hos­podin, váš Bôh.

Evanjelický

5 Hos­podin, váš Boh, sám ich vy­pudí pred vami a zaženie a vy za­beriete ich krajinu, ako vám za­sľúbil Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

5 Hos­podin, váš Boh, ich sám vy­pudí spred vás, zaženie ich a vy ob­sadíte ich krajinu, ako vám sľúbil Hos­podin, váš Boh.

Bible21

5 Sám Hos­po­din, váš Bůh, je před vá­mi za­žene a vy­pudí a vy ob­sadí­te je­jich zem, jak vám to ře­kl Hos­po­din, váš Bůh.