RoháčekJózua23,4

Józua 23:4

Hľaďte, roz­delil som vám losom tie po­zos­talé národy do dedičs­tva, vašim po­koleniam, od Jor­dána i všet­ky národy, ktoré som vy­plienil, až po Veľké more, na západe sln­ka.


Verš v kontexte

3 A vy ste videli všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, všet­kým tým pohan­ským národom pre vás, lebo Hos­podin, váš Bôh, on bojoval za vás. 4 Hľaďte, roz­delil som vám losom tie po­zos­talé národy do dedičs­tva, vašim po­koleniam, od Jor­dána i všet­ky národy, ktoré som vy­plienil, až po Veľké more, na západe sln­ka. 5 A Hos­podin, váš Bôh, on sám ich vy­pudí zp­red vás a vy­ženie ich zp­red vašej tvári, a zauj­mete ich zem do dedičs­tva, tak ako vám hovoril Hos­podin, váš Bôh.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

4 Hľaďte, roz­delil som vám losom tie po­zos­talé národy do dedičs­tva, vašim po­koleniam, od Jor­dána i všet­ky národy, ktoré som vy­plienil, až po Veľké more, na západe sln­ka.

Evanjelický

4 Po­zrite sa, lósom som vám pri­delil za dedičné vlast­níc­tvo pre vaše kmene národy, ktoré os­tali, i so všet­kými národ­mi, ktoré som vy­kynožil od Jor­dánu po Veľké more na západe sln­ka.

Ekumenický

4 Po­zrite, vám i vašim kmeňom som losovaním pri­delil za dedičné vlast­níc­tvo územie národov, ktorých zvyšky tu zo­stali, ako aj územie všet­kých národov, ktoré som vy­kynožil od Jor­dána po Veľké more na západe.

Bible21

4 Hle, roz­dě­lil jsem vašim kmenům do dě­dictví území zbývajících národů i všech­na území národů, které jsem vy­hla­dil – od Jordánu až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce.