RoháčekJózua19,31

Józua 19:31

To je dedičstvo po­kolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny.


Verš v kontexte

30 A Umma, Afék a Rechob, dvad­saťd­va miest a ich dediny. 31 To je dedičstvo po­kolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny. 32 Synom Naf­taliho vy­šiel šies­ty los, synom Naf­taliho po ich čeľadiach.

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

31 To je dedičstvo po­kolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny.

Evanjelický

31 to je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ašér podľa jeho čeľadí, tieto mes­tá a ich dediny.

Ekumenický

31 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Ašérov­cov podľa ich rodov.

Bible21

31 To je dě­dictví poko­lení Aše­rových synů pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy.