RoháčekJózua18,5

Józua 18:5

A roz­delia si ju na sedem dielov. Júda bude stáť na svojom území od juhu, a dom Jozefov bude stáť na svojom území od severa.


Verš v kontexte

4 Nože daj­te troch mužov na každé pokolenie, a pošlem ich, a vstanú a po­chodia po zemi a popíšu ju podľa svoj­ho dedičs­tva, a po­tom prij­dú zase ku mne. 5 A roz­delia si ju na sedem dielov. Júda bude stáť na svojom území od juhu, a dom Jozefov bude stáť na svojom území od severa. 6 A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne, a hodím vám losy tu pred Hos­podinom, naším Bohom.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 A roz­delia si ju na sedem dielov. Júda bude stáť na svojom území od juhu, a dom Jozefov bude stáť na svojom území od severa.

Evanjelický

5 Po­tom nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe:

Ekumenický

5 Nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe.

Bible21

5 roz­dělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích na se­ve­ru.