RoháčekJózua18,14

Józua 18:14

A hranica sa tiah­la a točila sa ku strane mora na juh od vr­chu, ktorý je pred Bét-choronom na juh, a vy­chádzala pri Kir­jat-bále, a to je Kirjat-jearím, mes­to synov Júdových, to je západná strana.


Verš v kontexte

13 Od­tiaľ prešla hranica do Lúza, ku strane Lúza na juh, to je Bét-el. A hranica so­stupovala do Atarót-ad­dára pop­ri vr­chu, ktorý je od juhu Dol­ného Bét-chorona. 14 A hranica sa tiah­la a točila sa ku strane mora na juh od vr­chu, ktorý je pred Bét-choronom na juh, a vy­chádzala pri Kir­jat-bále, a to je Kirjat-jearím, mes­to synov Júdových, to je západná strana. 15 A strana na juh bola od kon­ca Kir­jat-jearíma, a hranica vy­chádzala k moru a vy­chádzala ku stud­ni vody Nef­to­acha.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

14 A hranica sa tiah­la a točila sa ku strane mora na juh od vr­chu, ktorý je pred Bét-choronom na juh, a vy­chádzala pri Kir­jat-bále, a to je Kirjat-jearím, mes­to synov Júdových, to je západná strana.

Evanjelický

14 tam sa hranica za­táča a ob­racia na západ­nú stranu smerom na juh od vr­chu, ktorý leží na­proti Bét­chorónu, a končí pri Kir­jat-Baale - to jest pri Kir­jat-Jeáríme, mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana.

Ekumenický

14 Tam hranica od­bočuje a ob­racia sa na západ­nú stranu južne od vr­chu, ktorý leží oproti Bét-Chorónu a končí sa pri Kir­jat-Baále — teda pri Kir­jat-Jearíme — mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana.

Bible21

14 Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-cho­ro­nu a sahá až ke Ki­ri­at-baalu (což je Ki­ri­at-jea­rim, město synů Ju­dových). To je západní stra­na.