RoháčekJózua17,16

Józua 17:16

A synovia Jozefovi riek­li: Ne­pos­tačí nám ani ten vrch, a želez­né vozy má každý Kananej, ktorý býva v zemi údolia, ako hľa ten, ktorý býva v Bét-šeáne i v jeho mestečkách, i ten, ktorý býva v údolí Jiz­reela.


Verš v kontexte

15 A Jozua im riekol: Ak si ty mnohý ľud, nože si iď hore do lesa a tam si vy­sekáš, v zemi Ferezeja a v zemi Refaimov, keď ti je tes­ný vrch Ef­rai­mov. 16 A synovia Jozefovi riek­li: Ne­pos­tačí nám ani ten vrch, a želez­né vozy má každý Kananej, ktorý býva v zemi údolia, ako hľa ten, ktorý býva v Bét-šeáne i v jeho mestečkách, i ten, ktorý býva v údolí Jiz­reela. 17 A Jozua riekol domu Jozefov­mu, Ef­rai­movi a Manas­sesovi, tak­to: Ty si mnohý ľud a máš veľkú silu, tedy nebudeš mať iba jeden los,

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

16 A synovia Jozefovi riek­li: Ne­pos­tačí nám ani ten vrch, a želez­né vozy má každý Kananej, ktorý býva v zemi údolia, ako hľa ten, ktorý býva v Bét-šeáne i v jeho mestečkách, i ten, ktorý býva v údolí Jiz­reela.

Evanjelický

16 Po­tom­kovia Jozefovi po­vedali: Po­horie nám ne­stačí; všet­ci Kanaán­ci bývajú v údolí, majú želez­né vozy, aj tí, čo sú v Bét-Šeáne a v jeho mes­tách i v údolí Jez­reel.

Ekumenický

16 Jozefovi po­tom­kovia po­vedali: Po­horie nám ne­stačí a všet­ci Kanaán­ci, ktorí bývajú v údolí, majú želez­né vozy. Majú ich aj tí, čo sú v Bét-Šeáne a priľah­lých osadách, a aj tí, čo bývajú v údolí Jez­reel.

Bible21

16 „Ho­ry nám nestačí,“ od­po­vědě­li Josefovi synové. „A navíc, všich­ni Kananej­ci z níži­ny, jak z Bet-še­anu a oko­lí, tak z údo­lí Jiz­re­el, mají že­lez­né vozy!“