RoháčekJózua17,15

Józua 17:15

A Jozua im riekol: Ak si ty mnohý ľud, nože si iď hore do lesa a tam si vy­sekáš, v zemi Ferezeja a v zemi Refaimov, keď ti je tes­ný vrch Ef­rai­mov.


Verš v kontexte

14 A synovia Jozefovi hovorili s Jozu­om a riek­li: Prečo si mi dal dedičs­tva iba jeden los a len jeden po­v­razec, kým som ja mnohý ľud, na­koľko ma až po­tiaľto žeh­nal Hos­podin? 15 A Jozua im riekol: Ak si ty mnohý ľud, nože si iď hore do lesa a tam si vy­sekáš, v zemi Ferezeja a v zemi Refaimov, keď ti je tes­ný vrch Ef­rai­mov. 16 A synovia Jozefovi riek­li: Ne­pos­tačí nám ani ten vrch, a želez­né vozy má každý Kananej, ktorý býva v zemi údolia, ako hľa ten, ktorý býva v Bét-šeáne i v jeho mestečkách, i ten, ktorý býva v údolí Jiz­reela.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 A Jozua im riekol: Ak si ty mnohý ľud, nože si iď hore do lesa a tam si vy­sekáš, v zemi Ferezeja a v zemi Refaimov, keď ti je tes­ný vrch Ef­rai­mov.

Evanjelický

15 Józua im po­vedal: Keď ste veľký národ, vy­stúp­te do lesa a klčuj­te zem v krajine Perizej­cov a Refáov­cov, ak vám je po­horie Ef­rajim pri­tes­né.

Ekumenický

15 Jozua im od­vetil: Ak ste veľký národ a po­horie Ef­rajim vám ne­stačí, choďte do lesa a klčuj­te zem v krajine Periz­zejov a Refájov.

Bible21

15 „Když jste tak početný lid,“ ře­kl jim na to Jo­zue, „jdě­te do lesů. Vy­kácej­te si místo tam, v zemi Pe­ri­zej­ců a Refaj­ců, když je vám tak těsno v Efraim­ských horách.“