RoháčekJózua17,14

Józua 17:14

A synovia Jozefovi hovorili s Jozu­om a riek­li: Prečo si mi dal dedičs­tva iba jeden los a len jeden po­v­razec, kým som ja mnohý ľud, na­koľko ma až po­tiaľto žeh­nal Hos­podin?


Verš v kontexte

13 Ale stalo sa, keď zo­sil­neli synovia Iz­raelovi, že dali Kananeja pod plat, no, vy­hnať ne­vyh­nali ho. 14 A synovia Jozefovi hovorili s Jozu­om a riek­li: Prečo si mi dal dedičs­tva iba jeden los a len jeden po­v­razec, kým som ja mnohý ľud, na­koľko ma až po­tiaľto žeh­nal Hos­podin? 15 A Jozua im riekol: Ak si ty mnohý ľud, nože si iď hore do lesa a tam si vy­sekáš, v zemi Ferezeja a v zemi Refaimov, keď ti je tes­ný vrch Ef­rai­mov.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 A synovia Jozefovi hovorili s Jozu­om a riek­li: Prečo si mi dal dedičs­tva iba jeden los a len jeden po­v­razec, kým som ja mnohý ľud, na­koľko ma až po­tiaľto žeh­nal Hos­podin?

Evanjelický

14 Po­tom­kovia Jozefovi po­vedali Józu­ovi: Prečo si nám dal do dedičného vlast­níc­tva jeden podiel a jed­nu čias­t­ku? Veď my sme veľký národ, keďže nás Hos­podin doteraz požeh­nával.

Ekumenický

14 Jozefovi po­tom­kovia po­vedali Jozu­ovi: Prečo si nám dal do dedičného vlast­níc­tva len jeden podiel a jed­nu čias­t­ku? My sme pred­sa veľký národ, lebo nás Hos­podin doteraz požeh­nával.

Bible21

14 Synové Josefovi řek­li Jo­zuovi: „Pro­č jsi nám dal za dě­dictví jen je­den los a je­diný příděl? Jsme početný lid, ne­boť nám Hos­po­din až do­po­sud žehnal.“