RoháčekJózua17,13

Józua 17:13

Ale stalo sa, keď zo­sil­neli synovia Iz­raelovi, že dali Kananeja pod plat, no, vy­hnať ne­vyh­nali ho.


Verš v kontexte

12 Ale synovia Manas­sesovi ne­moh­li vy­hnať obyvateľov tých miest. A Kananej volil bývať v tej­to zemi. 13 Ale stalo sa, keď zo­sil­neli synovia Iz­raelovi, že dali Kananeja pod plat, no, vy­hnať ne­vyh­nali ho. 14 A synovia Jozefovi hovorili s Jozu­om a riek­li: Prečo si mi dal dedičs­tva iba jeden los a len jeden po­v­razec, kým som ja mnohý ľud, na­koľko ma až po­tiaľto žeh­nal Hos­podin?

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale stalo sa, keď zo­sil­neli synovia Iz­raelovi, že dali Kananeja pod plat, no, vy­hnať ne­vyh­nali ho.

Evanjelický

13 Keď Iz­rael­ci zo­sil­neli, donútili Kanaán­cov k robote; ale vôbec ich ne­vyh­nali.

Ekumenický

13 Keď Iz­raeliti zo­sil­neli, prinútili Kanaánčanov k robote, no nedokázali ich vy­hnať.

Bible21

13 Když synové Iz­rae­le pozdě­ji ze­sí­li­li, podro­bi­li Kananej­ce nu­ceným pracím, ale úplně se jich ne­z­bavi­li.