RoháčekJózua16,2

Józua 16:2

A od Bét-ela vy­chádzala do Lúza a pre­chádzala pop­ri území Arki do Ataróta.


Verš v kontexte

1 A synom Jozefovým vy­šiel los na územie od Jor­dána p­ri Jerichu pop­ri vodách Jericha, na východ, púšť, ktorá vy­stupuje od Jericha cez vr­chy do Bét-ela. 2 A od Bét-ela vy­chádzala do Lúza a pre­chádzala pop­ri území Arki do Ataróta. 3 Po­tom so­stupovala ­smerom k moru pop­ri území Jaf­leťanov až ku chotáru Dol­ného Bét-chorona a až po Gezer a vy­chádzala k moru, na západ.

späť na Józua, 16

Príbuzné preklady Roháček

2 A od Bét-ela vy­chádzala do Lúza a pre­chádzala pop­ri území Arki do Ataróta.

Evanjelický

2 Od Bételu ide hranica ďalej do Lúzu a pre­chádza do Atárótu na územie Ar­kij­cov,

Ekumenický

2 Od Bétela ide hranica ďalej do Lúzu, pri­chádza do Atarótu k územiu Ar­kíj­cov,

Bible21

2 a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkij­ců do Ata­ro­tu.