RoháčekJózua15,9

Józua 15:9

A hranica sa tiah­la od temena toho vrchu k stud­ni vody Nef­to­ach a vy­chádzala k mes­tám vr­chu Ef­ronov­ho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím.


Verš v kontexte

8 A zase išla hranica hore dolinou syna Hin­noma ku strane Jebuzeja od juhu, to je Jeruzalem, a hranica sa tiah­la hore k temenu vr­chu, ktorý je na­proti doline Hin­noma k moru, na západ, ktorý je na kon­ci údolia Refaim na sever. 9 A hranica sa tiah­la od temena toho vrchu k stud­ni vody Nef­to­ach a vy­chádzala k mes­tám vr­chu Ef­ronov­ho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím. 10 A z Bály sa za­točila hranica k moru, ­smerom k vr­chu Seira a prešla ku strane vr­chu Jearím od severa, a to je Chesálon, a sišla do Bét-šemeša a prešla do Tim­ny.

späť na Józua, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A hranica sa tiah­la od temena toho vrchu k stud­ni vody Nef­to­ach a vy­chádzala k mes­tám vr­chu Ef­ronov­ho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím.

Evanjelický

9 Hranica za­hne od hrebeňa vr­chu k prameňu vôd Nef­tóach; vy­bieha k mes­tám po­horia Ef­rón a skrúca sa k Baale, to je Kir­jat-Jeárím.

Ekumenický

9 Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím.

Bible21

9 Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim).