RoháčekJózua12,8

Józua 12:8

na vr­choch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja:


Verš v kontexte

7 A toto kráľovia zeme, ktorých po­bil Jozua a synovia Iz­raelovi za Jor­dánom k moru, od Baal-gáda na doline Libanona až po Lysý vrch, ktorý sa tiah­ne hore do Seira, a Jozua ju dal po­koleniam Iz­raelovým do dedičs­tva podľa ich údelov, 8 na vr­choch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja: 9 kráľ Jericha jeden, kráľ mes­ta Haj, ktoré ležalo po strane Bét-ela, jeden;

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 na vr­choch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja:

Evanjelický

8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, na púšti a v Negebe v kraji Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivij­cov, Jebúsej­cov:

Ekumenický

8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov, Jebúsejov:

Bible21

8 v pod­hůří, na pláni Arava i na východních srázech, v pouš­ti i v Nege­vu – v zemi Chetej­ců, Emo­rej­ců, Kananej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců: