RoháčekJózua11,10

Józua 11:10

A Jozua sa vrátil toho času a zau­jal Chácor a jeho kráľa za­bil mečom, lebo Chácor bol pred­tým hlavou všet­kých tých kráľovs­tiev.


Verš v kontexte

9 A Jozua im učinil tak, ako mu roz­kázal Hos­podin. Ich koňom popod­rezoval žily a ich vozy spálil ohňom. 10 A Jozua sa vrátil toho času a zau­jal Chácor a jeho kráľa za­bil mečom, lebo Chácor bol pred­tým hlavou všet­kých tých kráľovs­tiev. 11 A po­bili všet­ky duše, ktoré boly v ňom, os­trím meča za­riek­nuc ich na záhubu; nezos­talo ni­ktorej duše živej, a Chácor spálil ohňom.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 A Jozua sa vrátil toho času a zau­jal Chácor a jeho kráľa za­bil mečom, lebo Chácor bol pred­tým hlavou všet­kých tých kráľovs­tiev.

Evanjelický

10 Vtedy sa Józua vrátil a za­bral Chácór a jeho kráľa za­bil mečom. Chácór totiž bol kedysi hlav­ným mes­tom všet­kých tých­to kráľovs­tiev.

Ekumenický

10 Vtedy sa Jozua vrátil, zau­jal Chacór a jeho kráľa za­bil mečom. Chacór bol totiž kedysi hlav­ným mes­tom všet­kých tých­to kráľovs­tiev.

Bible21

10 V tu dobu se Jo­zue vrá­til, do­byl Chacor a jeho krále za­bil mečem. (Chacor byl před­tím hlavou všech těch králov­ství.)