RoháčekJózua1,5

Józua 1:5

Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou po všet­ky dni tvoj­ho života. Jako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa ne­opus­tím.


Verš v kontexte

4 všet­ko od púšte a od tohoto Libanona až po veľkú rieku, po rieku Euf­rates; celá zem Hetejov a všet­ko až po Veľké more, na západe sln­ka, bude vaším územím. 5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou po všet­ky dni tvoj­ho života. Jako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa ne­opus­tím. 6 Buď sil­ný a pev­ný, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do dedičs­tva zem, o ktorej som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou po všet­ky dni tvoj­ho života. Jako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa ne­opus­tím.

Evanjelický

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a ne­opus­tím.

Ekumenický

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa ne­opus­tím.

Bible21

5 Po všech­ny dny tvého živo­ta před te­bou nikdo ne­ob­sto­jí; jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. Nene­chám tě sa­motného a ne­opustím tě.

RoháčekJózua1,5