RoháčekJózua1,16

Józua 1:16

Na to od­povedali Jozu­ovi a riek­li: Všet­ko, čo si nám pri­kázal, učiníme a poj­deme všade, kam­koľvek nás pošleš.


Verš v kontexte

15 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičs­tva zeme, ktorú im dá Hos­podin, váš Bôh. Po­tom sa vrátite do zeme svoj­ho dedičs­tva a budete ňou vlád­nuť dedične, zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, tuto za Jor­dánom. na východ sln­ka. 16 Na to od­povedali Jozu­ovi a riek­li: Všet­ko, čo si nám pri­kázal, učiníme a poj­deme všade, kam­koľvek nás pošleš. 17 Všet­ko tak, ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať i teba, len nech je Hos­podin, tvoj Bôh, s tebou, jako bol s Mojžišom.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Na to od­povedali Jozu­ovi a riek­li: Všet­ko, čo si nám pri­kázal, učiníme a poj­deme všade, kam­koľvek nás pošleš.

Evanjelický

16 Tu od­povedali Józu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si nám pri­kázal, a pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš.

Ekumenický

16 Oni od­povedali Jozu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si pri­kázal. Pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš.

Bible21

16 Na to Jo­zuovi od­po­vědě­li: „Vše, cos nám přikázal, vy­koná­me, a kamko­li nás pošleš, půjde­me.