RoháčekJózua1,15

Józua 1:15

do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičs­tva zeme, ktorú im dá Hos­podin, váš Bôh. Po­tom sa vrátite do zeme svoj­ho dedičs­tva a budete ňou vlád­nuť dedične, zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, tuto za Jor­dánom. na východ sln­ka.


Verš v kontexte

14 Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zo­stanú v zemi, ktorú vám dal Mojžiš z tej­to strany Jor­dána a vy poj­dete pri­pravení do boja na druhú stranu pred svojimi brat­mi, všet­ci udat­ní mužovia sil­ní a po­môžete im, 15 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičs­tva zeme, ktorú im dá Hos­podin, váš Bôh. Po­tom sa vrátite do zeme svoj­ho dedičs­tva a budete ňou vlád­nuť dedične, zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, tuto za Jor­dánom. na východ sln­ka. 16 Na to od­povedali Jozu­ovi a riek­li: Všet­ko, čo si nám pri­kázal, učiníme a poj­deme všade, kam­koľvek nás pošleš.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičs­tva zeme, ktorú im dá Hos­podin, váš Bôh. Po­tom sa vrátite do zeme svoj­ho dedičs­tva a budete ňou vlád­nuť dedične, zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, tuto za Jor­dánom. na východ sln­ka.

Evanjelický

15 kým Hos­podin ne­prip­raví od­počinutie vašim bratom tak ako vám, a kým oni ne­ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh; po­tom sa vrátite do vašej vlast­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podinov služob­ník Mojžiš za Jor­dánom na východe sln­ka, a budete ju vlast­niť.

Ekumenický

15 kým Hos­podin ne­prip­raví od­počinok vašim bratom i vám, kým ne­ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh. Po­tom sa môžete vrátiť do vlast­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podinov služob­ník Mojžiš na východe za Jor­dánom, a budete ju vlast­niť.

Bible21

15 dokud Hos­po­din ne­dá vašim bra­trům odpoči­nek tak jako vám a dokud i oni ne­ob­drží zem, kte­rou jim dává Hos­po­din, váš Bůh. Po­tom se vrátí­te na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kte­rou vám dal Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“