RoháčekJonáš1,15

Jonáš 1:15

Po­tom vzali Jonáša a hodili ho do mora, a more pre­stalo zúriť.


Verš v kontexte

14 Pre­to volali k Hos­podinovi a vraveli: Prosíme, Hos­podine, prosíme, nedaj, aby sme za­hynuli za dušu tohoto človeka, a nedávaj na nás ne­vin­nej kr­vi, lebo ty, Hos­podine, činíš tak, ako sa ti ľúbi. 15 Po­tom vzali Jonáša a hodili ho do mora, a more pre­stalo zúriť. 16 A mužovia sa báli Hos­podina veľkou bázňou a obetovali Hos­podinovi bit­nú obeť a sľubovali sľuby.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom vzali Jonáša a hodili ho do mora, a more pre­stalo zúriť.

Evanjelický

15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono pre­stalo zúriť.

Ekumenický

15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a more pre­stalo zúriť.

Bible21

15 Pak Jonáše ho­di­li do moře, a moře přestalo zuřit.