RoháčekJoel2,9

Joel 2:9

Behať budú po mes­te, po­bežia po múre, vy­j­dú hore do domov, ok­nami voj­dú jako zlodej.


Verš v kontexte

8 A nebude tlačiť druh druha; každý muž poj­de svojou hrad­skou, a keby hneď na­pad­li na zbraň, nezah­nú. 9 Behať budú po mes­te, po­bežia po múre, vy­j­dú hore do domov, ok­nami voj­dú jako zlodej. 10 Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, sl­n­ce a mesiac sa za­tmejú, a hviez­dy spracú svoj lesk.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Behať budú po mes­te, po­bežia po múre, vy­j­dú hore do domov, ok­nami voj­dú jako zlodej.

Evanjelický

9 Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ok­nom ako zlodeji.

Ekumenický

9 Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ako zlodej cez ok­ná.

Bible21

9 Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zlodě­ji.

RoháčekJoel2,9