RoháčekJoel2,8

Joel 2:8

A nebude tlačiť druh druha; každý muž poj­de svojou hrad­skou, a keby hneď na­pad­li na zbraň, nezah­nú.


Verš v kontexte

7 Po­bežia ako hr­dinovia, ako bojov­ní mužovia vy­j­dú na múr, a každý poj­de svojou ces­tou, ani si ne­pop­letú svojich steziek. 8 A nebude tlačiť druh druha; každý muž poj­de svojou hrad­skou, a keby hneď na­pad­li na zbraň, nezah­nú. 9 Behať budú po mes­te, po­bežia po múre, vy­j­dú hore do domov, ok­nami voj­dú jako zlodej.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A nebude tlačiť druh druha; každý muž poj­de svojou hrad­skou, a keby hneď na­pad­li na zbraň, nezah­nú.

Evanjelický

8 Ni­kto ne­vráža do druhého, každý ide svojím smerom. Prenik­nú cez oštepy, ne­prerušia beh.

Ekumenický

8 Ni­kto ne­vráža do druhého, každý ide svojím smerom, i cez strely sa ne­pres­taj­ne rútia.

Bible21

8 Je­den do druhého nevráží, každý sle­duje svůj cíl, a i když na obranu narazí, neřídne je­jich šik.

RoháčekJoel2,8