RoháčekJoel2,7

Joel 2:7

Po­bežia ako hr­dinovia, ako bojov­ní mužovia vy­j­dú na múr, a každý poj­de svojou ces­tou, ani si ne­pop­letú svojich steziek.


Verš v kontexte

6 Pred jeho tvárou sa budú triasť národy; všet­ky tváre zmenia far­bu. 7 Po­bežia ako hr­dinovia, ako bojov­ní mužovia vy­j­dú na múr, a každý poj­de svojou ces­tou, ani si ne­pop­letú svojich steziek. 8 A nebude tlačiť druh druha; každý muž poj­de svojou hrad­skou, a keby hneď na­pad­li na zbraň, nezah­nú.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­bežia ako hr­dinovia, ako bojov­ní mužovia vy­j­dú na múr, a každý poj­de svojou ces­tou, ani si ne­pop­letú svojich steziek.

Evanjelický

7 Bežia ako hr­dinovia, vy­stupujú na hrad­by ako bojov­níci. Každý ide svojou ces­tou, ne­zmení svoju dráhu.

Ekumenický

7 Bežia ako hr­dinovia, vy­stupujú na hrad­by ako bojov­níci. Každý ide svojou ces­tou, ne­od­chyľuje sa od svojej dráhy.

Bible21

7 Řítí se vpřed jako vojáci, jako hr­di­nové útočí na hradby;směru se drží každý z nich, ze své dráhy se ne­od­chýlí.

RoháčekJoel2,7