RoháčekJoel2,31

Joel 2:31

Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Hos­podinov, veľký a strašný.


Verš v kontexte

30 A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. 31 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Hos­podinov, veľký a strašný. 32 A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hos­podinovo, unik­ne, lebo na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme bude unik­lé, tak ako po­vedal Hos­podin, a medzi po­zos­talými, ktorých po­volá Hos­podin.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

31 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Hos­podinov, veľký a strašný.

RoháčekJoel2,31