RoháčekJoel2,30

Joel 2:30

A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu.


Verš v kontexte

29 ba ešte aj na služob­níkov a na diev­ky vy­lejem svoj­ho Ducha v tých dňoch. 30 A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. 31 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Hos­podinov, veľký a strašný.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

30 A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu.

RoháčekJoel2,30