RoháčekJoel2,29

Joel 2:29

ba ešte aj na služob­níkov a na diev­ky vy­lejem svoj­ho Ducha v tých dňoch.


Verš v kontexte

28 A po­tom sa stane, že vylejem svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim star­com sa budú snívať sny; vaši mláden­ci budú vídať videnia, 29 ba ešte aj na služob­níkov a na diev­ky vy­lejem svoj­ho Ducha v tých dňoch. 30 A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 ba ešte aj na služob­níkov a na diev­ky vy­lejem svoj­ho Ducha v tých dňoch.

RoháčekJoel2,29