RoháčekJoel2,28

Joel 2:28

A po­tom sa stane, že vylejem svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim star­com sa budú snívať sny; vaši mláden­ci budú vídať videnia,


Verš v kontexte

27 A po­znáte, že ja som pro­stred Iz­raela a že ja Hos­podin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky. 28 A po­tom sa stane, že vylejem svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim star­com sa budú snívať sny; vaši mláden­ci budú vídať videnia, 29 ba ešte aj na služob­níkov a na diev­ky vy­lejem svoj­ho Ducha v tých dňoch.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 A po­tom sa stane, že vylejem svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim star­com sa budú snívať sny; vaši mláden­ci budú vídať videnia,

RoháčekJoel2,28