RoháčekJoel2,27

Joel 2:27

A po­znáte, že ja som pro­stred Iz­raela a že ja Hos­podin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.


Verš v kontexte

26 A tak budete jesť a na­sýtite sa a budete chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý učinil s vami pred­iv­né veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky. 27 A po­znáte, že ja som pro­stred Iz­raela a že ja Hos­podin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky. 28 A po­tom sa stane, že vylejem svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim star­com sa budú snívať sny; vaši mláden­ci budú vídať videnia,

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 A po­znáte, že ja som pro­stred Iz­raela a že ja Hos­podin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.

Evanjelický

27 Po­znáte, že ja som upro­stred Iz­raela, že ja som Hos­podin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy za­han­bený.

Ekumenický

27 Spoz­náte, že ja som upro­stred Iz­raela, že ja som Hos­podin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy za­han­bený.

Bible21

27 A teh­dy po­zná­te, že já jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem já, Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid už navěky ne­do­jde po­tu­py!

RoháčekJoel2,27