RoháčekJoel2,26

Joel 2:26

A tak budete jesť a na­sýtite sa a budete chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý učinil s vami pred­iv­né veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky.


Verš v kontexte

25 A na­hradím vám roky, ktoré požrala kobyl­ka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké voj­sko, ktoré som po­sielal na vás. 26 A tak budete jesť a na­sýtite sa a budete chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý učinil s vami pred­iv­né veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky. 27 A po­znáte, že ja som pro­stred Iz­raela a že ja Hos­podin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 A tak budete jesť a na­sýtite sa a budete chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý učinil s vami pred­iv­né veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky.

Evanjelický

26 Do sýtos­ti budete jedávať a chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý podiv­ne na­kladal s vami. Môj ľud nebude navždy za­han­bený.

Ekumenický

26 Jedávať budete do­sýta a chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý sa k nám tak ob­divuhod­ne správal. Môj ľud nebude navždy za­han­bený.

Bible21

26 Bu­dete jíst a jíst až do sytostia jméno Hos­po­di­na, svého Bo­ha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid už navěky ne­do­jde po­tu­py!

RoháčekJoel2,26