RoháčekJoel2,12

Joel 2:12

Ale aj teraz ešte hovorí Hos­podin: Ob­ráťte sa ku mne celým svojím srd­com, a to v pôs­te, plači a v náreku.


Verš v kontexte

11 A Hos­podin vy­dá svoj hlas pred svojím voj­skom, pre­tože jeho tábor bude veľmi veliký; lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude moc­ný. Lebo deň Hos­podinov bude veľký a strašný veľmi, a kto ho znesie?! 12 Ale aj teraz ešte hovorí Hos­podin: Ob­ráťte sa ku mne celým svojím srd­com, a to v pôs­te, plači a v náreku. 13 A roz­trh­nite svoje srd­ce a nie svoje rúcha a na­vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a ľútos­tivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale aj teraz ešte hovorí Hos­podin: Ob­ráťte sa ku mne celým svojím srd­com, a to v pôs­te, plači a v náreku.

Evanjelický

12 Teraz však - znie výrok Hos­podinov - vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!

Ekumenický

12 Teraz však — znie výrok Hos­podina — vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!

Bible21

12 A pro­to ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně ce­lým srd­cem svým, s po­stem, pláčem a truch­lením!

RoháčekJoel2,12