RoháčekJoel2,1

Joel 2:1

Trúb­te na trúbu na Si­one a kričte na vr­chu mojej svätos­ti! Nech sa trasú všet­ci obyvatelia zeme! Lebo pri­chádza deň Hos­podinov, lebo je blízko,


Verš v kontexte

1 Trúb­te na trúbu na Si­one a kričte na vr­chu mojej svätos­ti! Nech sa trasú všet­ci obyvatelia zeme! Lebo pri­chádza deň Hos­podinov, lebo je blízko, 2 deň tmy a mrákavy, deň ob­laku a hus­tého mraku; jako ran­ná zora, rozp­res­trená po vr­choch, tak mnohý ľud a moc­ný! Jemu podob­ného nebolo od veku ani po ňom viacej nebude až do rokov po­kolenia a po­kolenia. 3 Pred ním bude žrať oheň a za ním bude páliť plameň; pred ním zem ako za­hrada Éden a za ním hroz­ná púšť, ale ani nebude toho, čo by mu utiek­lo.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Trúb­te na trúbu na Si­one a kričte na vr­chu mojej svätos­ti! Nech sa trasú všet­ci obyvatelia zeme! Lebo pri­chádza deň Hos­podinov, lebo je blízko,

Evanjelický

1 Za­trúb­te na roh na Si­one, na pop­lach kričte na mojom svätom vr­chu, nech sa trasú všet­ci obyvatelia krajiny, lebo pri­chádza deň Hos­podinov. Áno, blíz­ko

Ekumenický

1 Za­trúb­te na roh na Si­one, kričte na pop­lach na mojom svätom vr­chu, nech sa trasú všet­ci obyvatelia krajiny, lebo pri­chádza deň Hos­podina. Áno, blíz­ko je

Bible21

1 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, na mé svaté hoře po­plach vyhlaste! Všichni obyva­te­lé země ať se třesou, neboť při­chází Hos­po­dinův den! Ano, blíží se

RoháčekJoel2,1