RoháčekJoel1,16

Joel 1:16

Či nebude vy­ťatý po­krm pred našimi očami, z domu nášho Boha radosť a plesanie?


Verš v kontexte

15 Beda toho dňa! Lebo je blíz­ko deň Hos­podinov a prij­de od Všemohúceho jako lúpež. 16 Či nebude vy­ťatý po­krm pred našimi očami, z domu nášho Boha radosť a plesanie? 17 Sples­neje zrno pod svojimi hrudami, spust­nú zásobár­ne, zborené budú obil­nice, pre­tože za­han­bí obilie.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Či nebude vy­ťatý po­krm pred našimi očami, z domu nášho Boha radosť a plesanie?

Evanjelický

16 Nie nám je pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha?

Ekumenický

16 Či nie je nám priamo pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha?

Bible21

16 Pří­mo před naši­ma oči­ma­se pokrm vytratil; z domu naše­ho Bo­haz­mizel jásot a ve­se­lí.

RoháčekJoel1,16