RoháčekJoel1,1

Joel 1:1

Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Jo­elovi, synovi Petuelov­mu.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Jo­elovi, synovi Petuelov­mu. 2 Počuj­te to, star­ci, a po­zoruj­te ušami, všet­ci obyvatelia zeme! Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich ot­cov? 3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozp­rávajú svojim synom a ich synovia po­koleniu, ktoré p­rij­de potom.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Jo­elovi, synovi Petuelov­mu.

Evanjelický

1 Slovo, ktoré za­znelo Jóelovi, synovi Petúelov­mu.

Ekumenický

1 Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo Jo­elovi, synovi Petúela.

Bible21

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Jo­el, syn Petue­lův.

RoháčekJoel1,1