RoháčekJób9,21

Jób 9:21

Jest­li aj som bez­úhon­ný, ne­znám svojej duše; opo­vr­hujem svojím životom.


Verš v kontexte

20 Keby som sa robil spraved­livým, od­súdia ma moje vlast­né ús­ta, a keby bez­úhon­ným, do­káže mi, že som pre­vrátený. 21 Jest­li aj som bez­úhon­ný, ne­znám svojej duše; opo­vr­hujem svojím životom. 22 Je to jed­no; pre­to hovorím: On ničí bez­úhon­ného i bez­božného.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 Jest­li aj som bez­úhon­ný, ne­znám svojej duše; opo­vr­hujem svojím životom.

Evanjelický

21 Som ne­vin­ný, ne­starám sa o svoju dušu, po­hŕdam svojím životom.

Ekumenický

21 Som bez­úhon­ný! O dušu mi nej­de! Život sa mi protiví.

Bible21

21 Jsem bez­úhonný, co ale na tom záleží – už se mi ne­chce žít!

RoháčekJób9,21