RoháčekJób9,10

Jób 9:10

ktorý činí veliké veci ne­vyz­pytateľné a pre­podiv­né a tak mnohé, že im neni počtu.


Verš v kontexte

9 ktorý učinil Ar­ktúra, Ori­ona a Kuriat­ka i komory juhu; 10 ktorý činí veliké veci ne­vyz­pytateľné a pre­podiv­né a tak mnohé, že im neni počtu. 11 Hľa, ide pop­ri mne, a ne­vidím toho; ta ide po­mimo, a ja ho ne­pozorujem.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý činí veliké veci ne­vyz­pytateľné a pre­podiv­né a tak mnohé, že im neni počtu.

Evanjelický

10 Veľké, až ne­vys­pytateľné veci činí, i bez­počet­né divy.

Ekumenický

10 On koná také veľkolepé veci a ne­spočet­né ob­divuhod­né skut­ky, že sa nedajú pre­skúmať.

Bible21

10 On koná věci ve­liké a tajemné, jeho zá­zra­ky jsou ne­sčetné.

RoháčekJób9,10