RoháčekJób14,11

Jób 14:11

Ako keď odtekajú vody z jazera, a rieka siak­ne a vy­sychá:


Verš v kontexte

10 Ale muž zo­mrie, pre­možený md­lobou; a keď vy­pus­tí človek dušu, kdeže je?! 11 Ako keď odtekajú vody z jazera, a rieka siak­ne a vy­sychá: 12 tak i človek, keď ľahne, ne­vs­tane; do­kiaľ len budú nebesia, ne­prebudia sa ani sa nezobudia zo svoj­ho spán­ku.

späť na Jób, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 Ako keď odtekajú vody z jazera, a rieka siak­ne a vy­sychá:

Evanjelický

11 Ako vody sa tratia z jazera a rieka opadá a vy­sychá,

Ekumenický

11 Ako keď sa voda stratí z mora a rieka opad­ne a vy­schne,

Bible21

11 Jako se vy­pařuje voda z jezer, jako po­tok vy­schne a vy­prah­ne,

RoháčekJób14,11