RoháčekJób1,9

Jób 1:9

Na to od­povedal Satan Hos­podinovi a riekol: A či sa Job dar­mo bojí Boha?


Verš v kontexte

8 A zase riekol Hos­podin Satanovi: Či si si všim­nul môj­ho služob­níka Joba, že nie je jemu rov­ného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? 9 Na to od­povedal Satan Hos­podinovi a riekol: A či sa Job dar­mo bojí Boha? 10 Či si ho ty azda ne­oh­radil i jeho domu a všet­kého, čo má, zo všet­kých strán? Dielo jeho rúk si požeh­nal, a jeho dobytok sa náram­ne rozm­nožil na zemi.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Na to od­povedal Satan Hos­podinovi a riekol: A či sa Job dar­mo bojí Boha?

Evanjelický

9 Satan od­povedal Hos­podinovi: Či je Jób za­dar­mo bohaboj­ný?

Ekumenický

9 Satan od­povedal Hos­podinovi: Ne­o­platí sa azda Jóbovi báť sa Boha?

Bible21

9 „Copak Job ctí Boha zadarmo?“ namí­tl sa­tan Hos­po­di­nu.

RoháčekJób1,9