RoháčekJób1,7

Jób 1:7

A Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ ideš? A Satan od­povedal Hos­podinovi a riekol: Chodil som sem a ta po zemi a pre­chádzal som sa po nej.


Verš v kontexte

6 A stalo sa jed­ného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa po­stavili pred Hos­podinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. 7 A Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ ideš? A Satan od­povedal Hos­podinovi a riekol: Chodil som sem a ta po zemi a pre­chádzal som sa po nej. 8 A zase riekol Hos­podin Satanovi: Či si si všim­nul môj­ho služob­níka Joba, že nie je jemu rov­ného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého?

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ ideš? A Satan od­povedal Hos­podinovi a riekol: Chodil som sem a ta po zemi a pre­chádzal som sa po nej.

Evanjelický

7 Vtedy Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal Hos­podinovi: Z po­tuliek po zemi a z po­chôdz­ky po nej.

Ekumenický

7 Hos­podin sa opýtal satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal: Z potuliek a pre­chádzok po zemi.

Bible21

7 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se Hos­po­din satana. „Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ od­po­věděl mu sa­tan.

RoháčekJób1,7