RoháčekJób1,4

Jób 1:4

A jeho synovia chodievali a robievali hos­tiny po dome, každý na svoj deň. A po­sielavali a po­volávali aj svoje tri ses­try, aby jed­ly a pily s nimi.


Verš v kontexte

3 A mal dobyt­ka sedem tisíc kusov drobného stáda, tri tisíce veľb­lúdov, päťs­to párov volov, päťs­to os­líc a služob­níc­tva veľmi mnoho. A ten muž bol väčší od všet­kých synov východu. 4 A jeho synovia chodievali a robievali hos­tiny po dome, každý na svoj deň. A po­sielavali a po­volávali aj svoje tri ses­try, aby jed­ly a pily s nimi. 5 A bývalo tak, že keď kolom obišly dni hos­tiny, po­sielaval Job a po­sväcoval ich a vstávajúc skoro ráno obetoval zápal­né obeti podľa počtu všet­kých ich. Lebo Job hovorieval: Možno, že zhrešili moji synovia a zlorečili Bohu vo svojom srd­ci. Tak to robieval Job po všet­ky tie dni.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A jeho synovia chodievali a robievali hos­tiny po dome, každý na svoj deň. A po­sielavali a po­volávali aj svoje tri ses­try, aby jed­ly a pily s nimi.

Evanjelický

4 Jeho synovia sa schádzali a strojili hos­tiny, každý vo svojom dome a vo svoj deň; dávali po­volávať aj svoje tri ses­try, aby jed­li a pili s nimi.

Ekumenický

4 Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadúvali domáce hos­tiny, na ktoré po­zývali aj svoje tri ses­try, aby jed­li a pili.

Bible21

4 Jeho synové, každý ve svůj den, pořáda­li ve svých do­mech hosti­ny a zva­li také své tři se­st­ry, ať při­jdou jíst a pít s ni­mi.

RoháčekJób1,4