RoháčekJób1,20

Jób 1:20

Vtedy vstal Job a roz­tr­hol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a pad­núc na zem po­klonil sa.


Verš v kontexte

19 a hľa, prišiel veliký vietor zpoza púšte a uderil na štyri uhly domu, takže padol na mladých ľudí, a zo­mreli, a utečúc za­chránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. 20 Vtedy vstal Job a roz­tr­hol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a pad­núc na zem po­klonil sa. 21 A riekol: Na­hý som vy­šiel zo života svojej mat­ky a na­hý sa ta na­vrátim. Hos­podin dal, Hos­podin vzal. Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy vstal Job a roz­tr­hol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a pad­núc na zem po­klonil sa.

Evanjelický

20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, po­klonil sa

Ekumenický

20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa

Bible21

20 Nato Job vstal, roz­tr­hl svůj plášť a oho­lil si hlavu. Po­tom padl na zem a klaněl se:

RoháčekJób1,20