RoháčekJób1,14

Jób 1:14

že prišiel po­sol k Jobovi a po­vedal: Voly oraly a os­lice sa pás­ly vedľa nich,


Verš v kontexte

13 A stalo sa jed­ného dňa, keď jed­li jeho synovia a jeho dcéry a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata, 14 že prišiel po­sol k Jobovi a po­vedal: Voly oraly a os­lice sa pás­ly vedľa nich, 15 a vtrh­li Šebänia a zajali ich a sluhov po­bili os­trím meča, a utečúc za­chránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 že prišiel po­sol k Jobovi a po­vedal: Voly oraly a os­lice sa pás­ly vedľa nich,

Evanjelický

14 prišiel po­sol k Jóbovi a po­vedal: Keď dobytok oral a os­lice sa pás­li vedľa neho,

Ekumenický

14 prišiel k Jóbovi po­sol a hlási: Voly orali a osly sa pás­li pop­ri nich,

Bible21

14 do­razil k Jo­bovi po­sel: „O­ra­li jsme s do­bytkem a ve­dle se pás­ly oslice,“ ře­kl,

RoháčekJób1,14