RoháčekJeremiáš7,8

Jeremiáš 7:8

Hľa, vy sa nadejete na lživé slová, bez toho, že by pros­pely.


Verš v kontexte

7 vtedy spôsobím to, že budete bývať na tom­to mies­te, v zemi, ktorú som dal vašim ot­com od veku až na veky. 8 Hľa, vy sa nadejete na lživé slová, bez toho, že by pros­pely. 9 Či azda budete kradnúť, za­bíjať, cudzoložiť, pri­sahať falošne, kadiť Bálovi a chodiť za inými boh­mi, ktorých ne­znáte,

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 Hľa, vy sa nadejete na lživé slová, bez toho, že by pros­pely.

Evanjelický

8 Ale vy sa spoliehate na klam­livé slová, ktoré ne­osožia.

Ekumenický

8 Lenže vy sa spoliehate na klam­livé slová, ktoré ne­prinesú úžitok.

Bible21

8 Jen se podívej­te! Vž­dyť na ty klamné řeči spo­léhá­te marně!