RoháčekJeremiáš7,7

Jeremiáš 7:7

vtedy spôsobím to, že budete bývať na tom­to mies­te, v zemi, ktorú som dal vašim ot­com od veku až na veky.


Verš v kontexte

6 ak neutisknete po­hos­tína, siroty a vdovy a nijakým činom ne­vylejete ne­vin­nej krvi na tom­to mies­te a za inými bohy ne­poj­dete sebe na zlé, 7 vtedy spôsobím to, že budete bývať na tom­to mies­te, v zemi, ktorú som dal vašim ot­com od veku až na veky. 8 Hľa, vy sa nadejete na lživé slová, bez toho, že by pros­pely.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 vtedy spôsobím to, že budete bývať na tom­to mies­te, v zemi, ktorú som dal vašim ot­com od veku až na veky.

Evanjelický

7 do­volím vám bývať na tom­to mies­te, v krajine, ktorú som dal vašim ot­com od vekov až na veky.

Ekumenický

7 po­tom vás nechám bývať na tom­to mies­te, v krajine, ktorú som dal vašim ot­com od vekov naveky.

Bible21

7 pak vás tu ne­chám žít, v té ze­mi, kte­rou jsem dal vašim ot­cům od věků až na věky.