RoháčekJeremiáš7,5

Jeremiáš 7:5

Lebo ak na­ozaj budete činiť tak, aby vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, ak na­ozaj budete konať súd medzi mužom a medzi jeho blížnym,


Verš v kontexte

4 Nenadej­te sa na lživé slová, že vraj chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov je to. 5 Lebo ak na­ozaj budete činiť tak, aby vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, ak na­ozaj budete konať súd medzi mužom a medzi jeho blížnym, 6 ak neutisknete po­hos­tína, siroty a vdovy a nijakým činom ne­vylejete ne­vin­nej krvi na tom­to mies­te a za inými bohy ne­poj­dete sebe na zlé,

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo ak na­ozaj budete činiť tak, aby vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, ak na­ozaj budete konať súd medzi mužom a medzi jeho blížnym,

Evanjelický

5 Ak na­ozaj na­pravíte svoje ces­ty a činy, ak si na­ozaj budete na­vzájom pri­sluhovať právo,

Ekumenický

5 Ak skutočne na­pravíte svoje ces­ty a skut­ky, ak na­ozaj budete uplatňovať právo medzi ľuďmi,

Bible21

5 Je­dině pokud na­praví­te své ces­ty a své jednání – pokud se mezi se­bou bu­dete ří­dit právem,