RoháčekJeremiáš7,4

Jeremiáš 7:4

Nenadej­te sa na lživé slová, že vraj chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov je to.


Verš v kontexte

3 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Čiňte tak aby, vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tom­to mies­te. 4 Nenadej­te sa na lživé slová, že vraj chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov je to. 5 Lebo ak na­ozaj budete činiť tak, aby vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, ak na­ozaj budete konať súd medzi mužom a medzi jeho blížnym,

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Nenadej­te sa na lživé slová, že vraj chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov je to.

Evanjelický

4 Ne­spoliehaj­te sa na takéto klam­livé slová: Chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov je toto!

Ekumenický

4 Ne­spoliehaj­te sa však na takéto klam­livé reči: Hos­podinov chrám, Hos­podinov chrám, Hos­podinov chrám je toto!

Bible21

4 Přestaň­te spo­léhat na klamné řeči – prý: ‚Hos­po­dinův chrám, Hos­po­dinův chrám, Hos­po­dinův chrám!‘